fredag 8 juli 2011

Lås och släng nyckeln

Ett lås som förenar två sönderrostade kedjor, troligtvis har de hållt ihop i ur och skur år efter år. Allt för att hålla sin ägare nöjd att de spärrar av för en infart.


Inga kommentarer: