måndag 13 juni 2011

Sanatoriet på höjden 1000 fot över havet del 6

I den äldsta delen av sanatoriet ligger sällskapsrummet i direkt anslutning till matsalen.
I ett infoblad som gästerna fick kan man läsa:
Ljuset släckes i sällskapsrummen kl 22.15.
I samma blad kan man läsa: ""Lördagen iakttages såsom vilodag, från solnedgång fredag till solnegång lördag. Badavdelningarna, kontors- och ekonomiavdelningenarba äro härunder stängda och arbetet inom såväl telefoncentral som övriga arbetsavdelningar är begränsat till minsta möjliga omfattning. Bilskjutsar och expediering av resgods utföres icke.""

Detta är det mestbevarade rummen av hela anläggningen idag tycker jag, men så har de en inneboende som kanske sköter om allt.

En liten fladdermus på ett vedträ.


Stora o utrymliga lokaler med piano.

och utsikten är helt ok, färgerna går i? Orange så klart.


Öppen spis med lite sletna soffor.Matsedel för v2 2009


Inga kommentarer: